, Inserats-ID: 00313231

RESCH-KA-TEC GL starr 2000/CW30

2020

Resch-Ka-Tec

€ 1.700

Netto-Preis (ohne MwSt.)

30292-3

Hanau, Deutschland

Direktkontakt zum Anbieter

Details

  • Seriennr.: 30292-3

Ihr Ansprechpartner für dieses Angebot

  • Zeppelin Baumaschinen GmbH
  • Niederlassung Hanau
  • Felix Höfler
  • Tel.: +49 6181 915616
  • Mobil:
  • Fax: +49 151 12786694
  • E-Mail: felix.hoefler@zeppelin.com
  • Web: www.zeppelin-cat.de


(Mehrfachnennungen bitte kommasepariert)


Groß- oder Kleinschreibung wird nicht beachtet