, Inserats-ID: 00426666

CATERPILLAR Schutzgitter 972K

2020

Caterpillar

€ 499

Netto-Preis (ohne MwSt.)

CAT 99863

Zeppelin Baumaschinen GmbH Ulm, Deutschland

Direktkontakt zum Anbieter

Details

  • Seriennr.: CAT 99863

Ihr Ansprechpartner für dieses Angebot

  • Zeppelin Baumaschinen GmbH
  • Zeppelin Baumaschinen GmbH Niederlassung Ulm
  • Robin Minkenberg
  • Tel.: +49 7309 954120
  • Mobil: +49 170 3418468
  • Fax: +49 7309 954 170
  • E-Mail: Robin.Minkenberg@zeppelin.com
  • Web: www.zeppelin-cat.de


(Mehrfachnennungen bitte kommasepariert)


Groß- oder Kleinschreibung wird nicht beachtet